Crelan

Sparen & beleggen

Wij nemen de tijd om je advies te geven in slim sparen en beleggen.

Beleggen

Je wil beleggen voor een comfortabeler pensioen? Of om een droom of een groots project te verwezenlijken? Wij bieden beleggingsoplossingen aan op maat van jouw middelen en wensen en leggen het in mensentaal uit. Zo kan je kiezen voor een veilige en rendabele belegging of iets meer risico nemen, met mogelijk een hoger rendement. Ontdek hieronder onze verschillende formules voor vrij sparen zonder fiscaal voordeel.

Ben je op zoek naar een veilige en rendabele oplossing voor jouw beleggingen? Dan kan je kiezen voor een tak 21-levensverzekering:

 • Rendement
      • Gewaarborgde interestvoet: dit is de interestvoet die geldt op het moment dat je de premie betaalt. Je weet dus precies wat jouw belegging op einddatum zal opbrengen.
      • Eventuele winstdeling: toegekend naargelang de economische conjunctuur en de financiële resultaten van de verzekeringsmaatschappij. De verzekeraar is niet wettelijk of contractueel verplicht om te voorzien in een winstdeling. De winstdeling is niet gewaarborgd en kan elk jaar veranderen.
 • Gunstig fiscaal regime
      • Geen belasting op beursverrichtingen;
      • Geen roerende voorheffing, niet op einddatum, niet bij overlijden en ook niet na acht jaar;
      • Geen financiële correctie na acht jaar;
      • Premietaks van 2%;
      • Het contract wordt afgesloten zonder fiscaal voordeel: een roerende voorheffing van 30% wordt enkel geheven in geval van afkoop binnen de eerste acht jaar van het contract en wordt berekend op basis van een fictief rendement van minstens 4,75%. Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant en kan achteraf worden gewijzigd.
 • Je stortingen
      • Minimumpremie en kosten: merk op dat de meeste verzekeringsmaatschappijen minimumpremies vragen en er mogelijk instap- en beheerskosten van toepassing zijn op jouw stortingen;
      • De minimale looptijd is in principe acht jaar;
      • Hou er rekening mee dat de meeste verzekeringsmaatschappijen afkoopkosten aanrekenen voor vervroegde uitstap;
 • Flexibele vermogensoverdracht
      • Met de begunstigingsclausule kan je jouw vermogen overdragen aan je familie of aan een derde;
      • Het is mogelijk om de begunstigden te wijzigen tijdens de looptijd van het contract.
 • Mogelijke overlijdensdekking
      • Biedt de mogelijkheid je erfgenamen financieel te ondersteunen in geval van overlijden in de loop van het contract.
 • Bijzonder beschermingsfonds
      • Dankzij dit fonds geniet je een aanvullende bescherming in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij (tot 100.000 euro per verzekeringnemer en per maatschappij). Voor het bedrag daarboven draagt de spaarder dus zelf het risico dat hij het volledig of gedeeltelijk verliest;
      • Informatie: vóór de onderschrijving van een contract is het noodzakelijk om de algemene voorwaarden en het essentiële informatiedocument door te nemen;
      • Klachten: voor vragen kan je in de eerste plaats contact opnemen met jouw tussenpersoon. Klachten over producten kan je overmaken aan de betrokken verzekeringsmaatschappij. Als de door de verzekeringsmaatschappij voorgestelde oplossing voor jou niet volstaat, kan je jouw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeussquare 35 in B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.

Sparen

Sinds de pensioenhervorming is sparen een echte noodzaak in België. Afhankelijk van je loopbaan volstaat het wettelijke pensioen mogelijk niet volstaat om je een comfortabele levensstandaard te garanderen. Maar het pensioen is niet de enige reden om te sparen: je kan het ook doen voor grote projecten of voor je (klein)kinderen. Er zijn twee manieren om te sparen: met en zonder fiscaal voordeel.

 • Tak 21
  • Rendement
   • Gewaarborgde interestvoet: elk tak 21-verzekeringscontract voorziet in een gewaarborgde interestvoet tot het einde van het contract. Die interestvoet kan variëren naargelang het tijdstip van de storting.
   • Winstdelingen: het rendement van tak 21-verzekeringscontracten kan verhoogd worden met een winstdeling. Die winstdeling wordt toegekend naargelang de economische conjunctuur en de financiële resultaten van de verzekeringsmaatschappij. Ze is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen. De verzekeraar heeft noch een wettelijke, noch een contractuele verplichting om te voorzien in een winstdeling.
  • Kapitaalbescherming: je geniet een aanvullende bescherming door het Garantiefonds in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij (tot 100.000 euro per verzekeringnemer en per maatschappij). Voor het bedrag daarboven draagt de spaarder dus zelf het risico dat hij het volledig of gedeeltelijk verliest.

   • Tak 23
  • Rendement
   Het rendement van tak 23-producten volgt de evolutie van een beursfonds. Het is potentieel hoger dan dat van tak 21, maar niet gegarandeerd. Als de activa van het fonds plots dalen, bestaat bovendien het risico dat je jouw geld niet terugkrijgt.
  • Risico's
   • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico):
    De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. De verzekeringnemer moet er zich dan ook van bewust zijn dat hij mogelijk niet het volledige geïnvesteerde bedrag zal recupereren.
   • Liquiditeitsrisico
    In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheerreglement), zal de liquiditeit van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort worden. 
   • Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen
    Het risico bestaat steeds dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, ondanks de expertise van de beheerders.
   • Faillissement van de verzekeraar
    De activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de verzekeringnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers en/of de begunstigden.
  • Jouw stortingen
   Minimumpremie en kosten: merk op dat de meeste verzekeringsmaatschappijen minimumpremies vragen en er mogelijk instap-, beheer- en uitstapkosten van toepassing zijn op je stortingen.
  • Mogelijke overlijdensdekking
   Je kan een begunstigde bij overlijden aanduiden.
  • Flexibele vermogensoverdracht
      • Met de begunstigingsclausule kan je jouw geld overdragen aan je familie.
      • Het is mogelijk om de begunstigden te wijzigen tijdens de looptijd van het contract.
      • Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn.
 • Bijkomende inlichtingen
  • Informatie:vóór de onderschrijving van een contract is het noodzakelijk om de algemene voorwaarden en de financiële infofiche door te nemen.
  • Klachten: voor vragen kan je in de eerste plaats contact opnemen met je tussenpersoon.  Klachten over producten kan je overmaken aan de betrokken verzekeringsmaatschappij. Als de door de verzekeringsmaatschappij voorgestelde oplossing voor jou niet volstaat, kan je jouw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeussquare 35 in B-1000 Brussel, ombudsman.as.

Benieuwd naar je premie?

In deze digitale wereld kan jij in enkele muisklikken je verzekering zelf berekenen. Op onderstaande pagina vind je verschillende tools die wij via ons kantoor aanbieden.

Op zoek naar persoonlijk advies of meer informatie?

Wij helpen je graag verder!

Versmissen Janssens & Partners

logo

M: info@versmissenjanssens.be
T: +3233143788
Gravin Elisabethlaan 7
2320 Hoogstraten
België

Waar jij van houdt, verzekeren wij

Volg ons:

Gratis belasting-aangifte

  Bekijk service