Crelan

Woning

Nergens beter dan thuis. Bescherm het daarom goed.

Brand

Je gezin en je woning zijn ook voor jou wellicht het meest waardevol. Daarom is het belangrijk dat je ze goed verzekert. Er zijn heel wat mogelijkheden om jouw huis te beschermen:

De brandverzekering – ook wel woningverzekering genoemd – is essentieel en flexibel. Ze dekt schade aan je onroerend goed en de inhoud ervan. Niet alleen bij brand, maar ook in andere gevallen zoals hagel of bliksem. Daarnaast biedt deze verzekering ook oplossingen voor je specifieke situatie. Een algemeen overzicht:

Wat houdt de brandverzekering in?
Een gemeenschappelijke basis voor alle brandverzekeringen voor woningen:

 • brand;
 • explosie en implosie;
 • bliksem;
 • arbeidsconflicten en aanslagen;
 • botsen door een dier of eender welk transportmiddel;
 • hagel;
 • storm;
 • sneeuw- of ijsdruk;

De meeste verzekeraars vergoeden ook de kosten die verbonden zijn aan volgend type schadegevallen:

 • reddingskosten;
 • huisvestingskosten;

Sommige brandverzekeringen dekken daarbovenop ook wereldwijd jouw huurdersaansprakelijkheid, meer bepaald voor:

 • een vakantieverblijf;
 • een feestzaal;
 • een studentenkot;
 • één of meer garages op een ander adres dan je woonplaats.

Sommige verzekeraars bieden ook oplossingen aan klanten met specifieke behoeften:

 • wie zijn zwembad, tuin en de inhoud ervan in de openlucht wil beschermen;
 • wie de bouw- of renovatiewerken aan zijn woning wil dekken.

Diefstal

Helaas gebeuren er elk jaar tienduizenden inbraken. Misschien is het jou al overkomen of misschien mag jij in de toekomst onaangename gasten verwachten. Een verzekering die de inhoud van je woning dekt bij diefstal, is dus geen overbodige luxe.

Deze verzekering omvat niet alleen de inhoud van je woning, maar ook de schade toegebracht bij (een poging tot) diefstal.

Concreet dekken de meeste diefstalverzekeringen deze gevallen:

 • inbraak (meer bepaald door inklimming);
 • overval met geweld of bedreiging;
 • gebruik van gestolen, verloren of valse sleutels.

Wat houdt de diefstalverzekering in?
De meeste diefstalverzekeringen zorgen voor de vergoeding van:

 • de gestolen voorwerpen;
 • de schade toegebracht aan de niet-gestolen inboedel.

Sommige verzekeringsmaatschappijen gaan verder en bieden:

 • diefstaldekking in geval van agressie op straat;
 • hogere vergoeding voor waardevolle voorwerpen (juwelen, computers, tablets enz.);
 • vergoeding bij diefstal van stookolie in een buitentank;
 • dekking van de inhoud die verplaatst werd naar een tijdelijke locatie (bijv. een vakantiewoning);
 • vergoeding in geval van diefstal uit een tuinhuis;
 • voorwerpen die toebehoren aan de verzekeringnemer;
 • voorwerpen die toebehoren aan zijn/haar echtgeno(o)t(e);
 • voorwerpen die toebehoren aan de personen van zijn/haar gezin;
 • voorwerpen die toevertrouwd werden aan de verzekerde en voorwerpen van zijn/haar gasten.

Welke voorwerpen zijn gedekt door de diefstalverzekering?

Verhuurder-huurder

De behoeften naar brand- en diefstalverzekeringen lijken voor iedereen gelijk te zijn. Toch is het interessant om er dieper op in te gaan wanneer je een woning huurt of verhuurt.

 • Je huurder betaalt geen huur meer. Een minnelijke schikking is niet mogelijk. Een gerechtelijke procedure kan lang aanslepen en veel kosten.
 • Je huurder heeft jouw eigendom beschadigd. De huurwaarborg is niet voldoende om de herstellingen te betalen die nodig zijn om het pand opnieuw te kunnen verhuren.
 • Je huurder heeft een ongeval en is invalide. Hij moet zijn huurcontract voortijdig beëindigen.

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden dekkingen die zijn aangepast aan dat soort situaties. Ze omvatten:

 • ruime rechtsbijstand;
 • vergoeding in geval van huurschade;
 • vergoeding bij vervroegd vertrek;
 • bijstandsservice.

Kredieten

Wil je een woning kopen, bouwen of renoveren? En ben je van plan om daarvoor een hypothecaire lening af te sluiten? Naast de traditionele formule met constante maandelijkse aflossingen, kunnen wij enkele alternatieven aanbieden.

Je kan een vastgoedproject ook financieren met een levensverzekering (1), met behulp van één van deze formules:

Wedersamenstelling van het krediet
Met deze formule kan je het opgebouwde pensioenkapitaal op de einddatum van je verzekeringscontract gebruiken om jouw hypothecair krediet terug te betalen.

Samengevat bestaat dit type hypothecair krediet uit twee onderdelen:

- wat betreft de kredietintresten: je betaalt ze regelmatig en periodiek terug;

- wat betreft het geleende kapitaal dat op de einddatum van het krediet in één keer moet worden terugbetaald: dat zal gedurende de hele looptijd van het krediet worden weder samengesteld via periodieke stortingen in het pensioenkapitaal. Op de vervaldag van het hypothecair krediet zal het pensioenkapitaal worden uitgekeerd om het geleende bedrag geheel of gedeeltelijk terug te betalen. 

In tegenstelling tot het voorschot op pensioenkapitaal (zie hieronder), moet je nog niet over het gespaarde kapitaal beschikken in je pensioenverzekering om van deze formule gebruik te maken. Je moet er echter rekening mee houden dat, als je niet voldoende pensioenkapitaal voorziet of als het rendement op het kapitaal laag is en het pensioenkapitaal niet voldoende is om het volledig terug te betalen, je het eventuele saldo aan het einde van het krediet zult moeten compenseren.

Voorschot op pensioenkapitaal
Je kan ook een voorschot vragen op het al opgebouwde pensioenkapitaal.

Stel: je bent dertig jaar en volgens jouw pensioenplan krijg je 100.000 euro op de wettelijke pensioenleeftijd. Op veertig jaar is het al mogelijk om een voorschot op het kapitaal te vragen, rekening houdend met het toegestane maximumpercentage van het kapitaal.

Hou er echter rekening mee dat, als het met het voorschot gefinancierde onroerend goed jouw patrimonium verlaat, je het voorschot zult moeten terugbetalen. 

Vier goede redenen om je aanvullend pensioen te gebruiken om de aankoop of renovatie van onroerend goed te financieren:

 • Het is een alternatief voor het klassieke hypothecair krediet.
 • Je hoeft niet tot je pensioen te wachten of jouw persoonlijke reserves aan te spreken om je vastgoedplannen te realiseren. Je blijft sparen voor jouw aanvullend pensioen.
 • Je blijft de fiscale voordelen van jouw pensioenverzekering genieten.
 • Het onroerend goed is al jouw eigendom als je met pensioen gaat.

[1] Contacteer ons om na te gaan welke producten overeenstemmen met deze formules.

Toezichthoudende overheid: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie – Tel: +32 800 120 33 – Fax: +32 800 120 57 – e-mail: info.eco@economie.fgov.be

Benieuwd naar je premie?

In deze digitale wereld kan jij in enkele muisklikken je verzekering zelf berekenen. Op onderstaande pagina vind je verschillende tools die wij via ons kantoor aanbieden.

Op zoek naar persoonlijk advies of meer informatie?

Wij helpen je graag verder!

Versmissen Janssens & Partners

logo

M: info@versmissenjanssens.be
T: +3233143788
Gravin Elisabethlaan 7
2320 Hoogstraten
België

Waar jij van houdt, verzekeren wij

Volg ons:

Gratis belasting-aangifte

  Bekijk service